TUS Hakkında Genel Bilgi

TUS ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda 2 kere yapılır. Sınav biri sabah diğeri öğleden sonra olmak
üzere 2 oturumdan oluşur. Sınavda 120 Temel Bilimler ve 120 Klinik Bilimler sorusu sorulur. Her
oturum 120 sorudan oluşur ve her oturum için 150 dakika verilir.

Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Temel Bilimler ve Klinik Bilimler için ayrı puanlar hesaplanır.
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ‘den Yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da
Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir
belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin
birisinden yüz üzerinden en az elli puan almış olmak gerekmektedir. Yabancı dil yeterliliğini
sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona
erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır. TUS ve DUS adaylarının dil
muafiyeti için YDS’ye ek bir alternatif olarak girebilecekleri TIPDİL sınavı da mevcuttur.

Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:
1) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,
2) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,
3) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanları takip eden ilk sınavda.