Fırat Tıp Fakültesi - Nöroloji Anabilim Dalı

Hastane/Fakülte: 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Nöroloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Elazığ
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8.00-18.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Hayır
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
10
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
10.000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
5 öğretim üyesi ,6 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
8 nöbet ,nöbetlerde ortalama 2-3 akut vaka çıkıyor ama ortalama 7-8 hasta danışılmakta ,gündüze ait servis isleri nöbet günlerinde yapılmaya çalışılmaktadır.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Ayda ortalama 1-2 kez serebral anjiografi yapılmaktadır.
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Nadiren
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Aşağı yukarı tüm nörolojik hastalıkların tedavisi verilmektedir.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Bilimsel çalışmaların yapılması için uygun havuzu var fakat rutin hastalardan rutin vakalardan dolayı bilimsel çalışmaya pek vakit ayıramamaktayız.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
Her TUS ortalama 1 bazen hiç açılmamaktadır.
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Psikiyatri , kardiyoloji , FTR , beyin cerrahi gibi branşlara rotasyon yapma gerekliliği bulunmakta ,fakat asistan yetersizliğinden dolayı yapılmamaktadır.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Sadece nöbet açısından kıdem farkı bulunmaktadır diğer tüm işlerde eşitiz.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Öğretim görevlilerimiz genel olarak iyi ve yardımcı olmaya çalışmaktadır.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Veriliyor. ilk aydan sonra hasta takibi ve tedavisine başlanıyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Hastalarımla ailemden daha çok ilgilenmekteyim .
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Hasta profili yaşlı ve ağır ,hastaların gerekli tedavisi için tetkikleri sıkı takip etmemiz gerekmekte ,fakat bunları yerine getirmemiz için sıkı bir telefon trafiği gerekmekte öte yandan ayaktan tedavi alan hasta grubu yoğunluk oluşturmakta ve tedavi için gerekli ilaç raporları doktorlar tarafından detaylı biçimde yazılması gerekmekte sistemle ilgili işleri sürekli hasta ve yakınlarına izah ederken kendimizi buluyoruz .hastayı çok az bir süre içerisinde değerlendirip tedavisini düzenlemek durumunda kalmaktayız. Genel olarak evrak ve tetkik işlemleri gerek hastalığı ve vakayı düşünmeye bilimsel çalışma yapamaya olan zamanınızı ve zihinsel gücünüzü zorlamaktadır.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Orta düzey
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Hiç bir şey aileden ve sizden kıymetli değil ,imkanınız varsa rahat branşları yazın hem kendinize hem ailenize vakit ayırın hayat kısa .hekimlik güzel meslek ama hastalıkla uğraşırsanız .tabi ki bizim hastanemizde zamanımızın %20 si hastaya ,%20 si hasta yakınlarına ,%20 si evrak işlerine ,%20 si tetkiklerin takibine ,kalan %20 si de hocaların ve personellerin ya da bir çok boş adamın ekstra isteklerine ayrılmakla geçiyor.
Asistanlıkta kaçıncı yılınız?: 
1
Fakültenizi/Hastanenizi bütün kriterleri göz önünde bulundurarak kaç puan verirsiniz?: 
3