Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Hastane/Fakülte: 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Eskişehir
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
9:00-16:30
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
hayır
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Düşük
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:3300 Döner:800 Nöbet:900 Toplam:5000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
5 prof, 2 doc, 4 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
3 günde 1 tutuyorum. nöbet şartları oldukça rahat.
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
yılda 3 sunum yapılıyor
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
nadiren katılıyorum fakat yeterli düzeyde yapılıyor.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
hayır yok.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
ortalama yılda 1
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
enfeksiyon hastalıkları 6 ay pediatrik enfeksiyon 1 ay halk sağlığı 1 ay biyokimya
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
kıdemin hiçbir önemi yok.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
gayet olumlu, sorunlu hocamız yok. pratik için her türlü imkan mevcut.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
olumsuz yönde etkilemiyor. sosyal hayata yeteri kadar vakit buluyorum.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
çalışma ortamında stres oluşturacak herhangi bir unsur yok.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
tus’a tekrardan girip tercih yapıyor olsam Manisa CBÜ yada ESOGÜ yazardım
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
temel bir bölüm olduğu için hastalarla birebir ilgilenmiyoruz, hasta muayene etmiyoruz, steteskop kullanmıyoruz. mikrobiyoloji yazacak olanların tekrardan hasta muayene etmemeyi göze almaları gerekiyor