Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum

Hastane/Fakülte: 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Eskişehir
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
8:00-18:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
40-50
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: Döner: Nöbet: Toplam:5000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
5 prof. 3 yar.doç. 2 uzman 14 asistan
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
İlk 6 ay 2 günde 1 Sonrasında ayda 6-11
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
100-150
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Ayda 1
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Benzer koşullar
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Haftalık toplantılar Aylık genel toplantılar
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
-
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
1-2 (her TUS dönemi)
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Genel cerrahi 3 ay Üroloji 1 ay Anestezi 1 ay Patoloji 1 ay
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Evet önemlidir
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Orta düzeyde
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
yaklaşık 3. yılda
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Yoğun bir bölüm, özel hayat nispeten kısıtlanıyor
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Yoğun iş yükü
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Orta düzeyde
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Yoğun bir bölüme geleceklerinin bilincinde olarak gelmeleri