Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi - Radyoloji

Hastane/Fakülte: 
Bolu Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Bölüm: 
Radyoloji
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Bolu
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08.00-17.00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Evet.
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
60.
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Çok Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet: Döner: Nöbet: Toplam:8000
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
Toplamda 16.
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
4-5.
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
Yapmıyoruz.
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
Yılda 6-7.
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
Büyük fakülteler diye tabir ettiklerimizin altında olabilir ancak kendi çevre bölgesinde gelişmiş bir 3.basamak hastane.
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Ortalama düzeyde ve bizler de katılıyoruz.
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
2.
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
Evet nükleer tıp, pediatri ve radyoloji. Ayrıca isteyenler uygun görülen başka alanda yurt dışında değişim programına katılabilir.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Pek kıdem yok.
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Ortalama.
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Ameliyat yok ancak girişimsel radyoloji rotasyonu 2. Yılda oluyor.
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Asistanlık yoğun ve yorucu geçen bir zaman dilimi.
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Ortalama stres. Hem fiziksel çalışma hem de teorik çalışma yorucu.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Ortalamanın üzerinde.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Yok.
Asistanlıkta kaçıncı yılınız?: 
2
Fakültenizi/Hastanenizi bütün kriterleri göz önünde bulundurarak kaç puan verirsiniz?: 
3