Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Göz Hastalıkları

Hastane/Fakülte: 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bölüm: 
Göz Hastalıkları
Hastane/Fakülte Türü: 
Üniversite
Şehir: 
Aydın
Nöbetinizin olmadığı herhangi bir günde mesainiz hangi saatler arasındadır?: 
08:00-17:00
Poliklinikte çalışıyor musunuz?: 
Evet
Günde ortalama kaç hasta muayene ediyorsunuz?: 
25-30
Bölümünüzün servis yoğunluğu ne düzeydedir?: 
Yüksek
Aylık ortalama ne kadar maaş alıyorsunuz?: 
Devlet:3200 Döner:800 Nöbet:900 Toplam:4900
Bölümünüzde kaç öğretim görevlisi,uzman hekim ve asistan hekim bulunmakta?: 
6 Öğr. Gör. , 11 Asist.
Bölümünüzde ne düzeyde farklı vakalar görüyorsunuz?: 
Yeterli
Bölümünüzde bir ay içerisinde ne kadar sıklıkla nöbet tutuyorsunuz? Nöbet koşullarınız ne düzeydedir?: 
6-7
Bölümünüz ayda kaç ameliyat yapıyor? : 
200-250
Bölümünüzle ilgili hangi sıklıkla , kaç adet sunum yapıyorsunuz?: 
2 haftada 1 makale, yılda 1 seminer
Hastane/Fakülteniz bölümünüz açısından diğer hastane/fakültelere kıyasla klinik tanı ve tedavi yöntemi açısından zengin mi?: 
-
Bölümünüzde ne düzeyde bilimsel çalışmalar yapılmaktadır? Bu bilimsel çalışmalara katılıyor musunuz?: 
Ulusal ve uluslar arası çalışmalar mevcut. Asistanların katılımı mevcut.
Bölümünüzde yurtdışı eğitim olanaklarınız var mı? Varsa açıklar mısınız?: 
-
Anabilim/bilim dalınızın her sene asistan hekimler için açtığı kontenjan sayısı kaçtır?: 
Yılda 2-3
Anabilim/bilim dalınızda diğer bölümlerde rotasyon yapıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi bölümlerle ne sıklıkla yapıyorsunuz?: 
1 ay anastezi.
Bölümünüzde asistan hekimler arası kıdem önemli midir? Kıdemli asistanlara ne kadar bağlısınız?: 
Kıdem önemli
Bölümünüzde öğretim görevlilerinin asistan hekimlere yaklaşımı nasıl? Yeterli pratik yapabilmeniz için fırsat sunuluyor mu?: 
Üniversite hastanesi imkanlar dahilinde yeterli sayılabilecek imkanlar sunuyor, ama fazlası olsa hayır demeyz
Asistan hekim olarak size birebir ilgilenmeniz gereken vaka veriliyor mu? Veriliyorsa kaçıncı yılınızda hangi vakalar veriliyor?: 
Veriliyor
Bölümünüzde asistan hekim olarak çalışmanız aileniz ve özel hayatınızı nasıl etkiliyor?: 
Orta düzeyde
Stresli bir çalışma ortamına sahip misiniz? Sahipseniz ne gibi etmenler buna yol açmakta?: 
Hasta yoğunluğu sebebiyle zaman zaman stresli bir ortam oluyor.
Türkiye genelinde bölümünüzü diğer fakültelere/hastanelere kıyasla nasıl değerlendirirsiniz?: 
Vaka açısından bir eğitim ve araştırma hastanesi gibi değil, fakat teorik olarak eksik bir yönümüz olmadığını düşünüyorum.
Fakültenizde/Hastanenizde çalışmış olduğunuz bölümü tercih etmek isteyenlere önerileriniz nelerdir?: 
Öncelikle gerçekten hangi branşın size uygun olduğuna karar vermelisiniz. Göz hastalıkları kesinlikle rahat bir branş değil. Gün içindeki yoğunluk ve hasta sirkülasyonu ciddi anlamda yorucu olabilir.